הבחינה הפסיכומטרית נערכת במדינת ישראל משנת 1981 ומשמשת בעיקר את המכללות ואת האוניברסיטאות ככלי לניבוי ההצלחה של המועמדים ללימודים האקדמיים. הבחינה הפסיכומטרית היא אמצעי המיון לכניסה למוסדות להשכלה הגבוהה בישראל והיא מכונה על-פי רוב "פסיכומטרי" בלבד. הבחינה הפסיכומטרית נערכת על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה הנוסד ע"י האוניברסיטאות במדינת ישראל. הצירוף המשוקלל בין הציון בבחינה הפסיכומטרית לבין הציונים בבחינות הבגרות השונות של המועמדים נחשב למנבא הטוב ביותר שנמצא להצלחת המועמדים בשנה הראשונה באקדמיה. מקובל להניח כי ככל שהציון בבחינה הפסיכומטרית יהיה גבוה יותר כך צפויים הציונים של המועמד בלימודיו האקדמיים להיות גבוהים יותר לכשילמד.  

הבחינה הפסיכומטרית, לרוב, מנבאת היטב הצלחה בלימודים אקדמיים אך אינה כלי מיון מושלם, כדאי מאד לזכור זאת. הבחינה הפסיכומטרית אינה מודדת, בין היתר, את כל תכונות האופי החיוניות להצלחה בלימודים האקדמיים, תכונות אופי כגון: השקעה, התמדה, מוטיבציה, נחישות, יצירתיות ודבקות במטרה. הבחינה הפסיכומטרית מעניקה הזדמנות לתלמידים בעלי יכולות גבוהות שלא מומשו בלימודים התיכוניים כי היא מאפשרת להם לבצע מעין "תיקון" לתעודת הבגרות שלהם כדי להתקבל ללימודים אקדמיים מבלי "לשדרג" את תעודת הבגרות, לבטח מבלי "לשדרג" זאת "יותר מידי". תהליך "שדרוג" תעודת הבגרות נחשב לארוך ולמסורבל למדי במקרים רביםהבחינה הפסיכומטרית אינה מודדת את רמת האינטליגנציה של הנבחן (אנו ממליצים לכם לזכור זאת היטב). מטרת הבחינה היא לחזות את הסיכוי של הנבחן להצליח בלימודיו האקדמיים. חשוב לדעת ולזכור כי ציוני הבחינה הפסיכומטרית, כך עפ"י רוב, משוקללים עם ציוני בחינות הבגרות כדי להכריע האם מועמד יתקבל, או לא, ללימודים האקדמיים לתואר הראשון (בד"כ). 

הבחינה הפסיכומטרית מורכבת מתשעה פרקים באופן הבא, כך ממועד אוקטובר שנת 2012 ועד לכתיבת השורות האלה. הפרק הראשון בבחינה עוסק בכתיבת חיבור (מטלת כתיבה) ושמונה הפרקים הבאים עוסקים בשלושה תחומי הדעת הבאים: חשיבה כמותית, חשיבה מילולית ואנגלית. הפרקים הללו בנויים משאלות רב־ברירה בהן יש לבחור את התשובה המתאימה ביותר מתוך ארבע התשובות המוצעות לנבחן בכל אחת מהשאלות (שמונה פרקים במבנה של "מבחן אמריקאי").   .

  המורים באבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי בקורסי ההכנה לבחינה הפסיכומטרית מכירים היטב את מאפייני הבחינה ואת סודותיה        ולכן הם מבינים היטב את אופייה המיוחד של הבחינה. מורינו מקנים לתלמידינו את הכישורים הנדרשים להתמודדותם בעת                  הבחינה. הניסיון המצטבר של מורינו בהכשרת תלמידינו לבחינה הפסיכומטרית לא יסולא בפז מפני שהוא מסייע לנו ללמד ולאמן את      התלמידים שלנו ובכך להכשיר את תלמידי קורסי ההכנה לבחינה הפסיכומטרית באבירם פלדמן לבחינה על הצד הטוב ביותר –            במקצועיות, ביסודיות, בהדרגה המתאימה לקצב האישי של התלמיד, בחכמה ותוך שימת דגש על היחס האישי הניתן מצידו של            המורה לתלמידי הקורס. 

סגירת תפריט