מבנה הבחינה הפסיכומטרית

כמות הפרקים בבחינה הפסיכומטרית
הבחינה הפסיכומטרית, החל ממועד אוקטובר 2012 ועד ליום כתיבת שורות אלו, בנויה מתשעה פרקים.  

הפרק הראשון (מטלת הכתיבה)
הפרק הראשון בבחינה עוסק במטלת הכתיבה ("חיבור" בשפת חלק ניכר מהנבחנים) והזמן המוקצב לפרק זה הוא 30 דקות.

נושאי השאלות בפרקים 2-9 (אנגלית, חשיבה מילולית וחשיבה כמותית)
כל אחד משמונה הפרקים הבאים עוסק באחד משלושת תחומי הדעת הבאים: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית או אנגלית, והזמן המוקצב לכל אחד משמונה הפרקים הבאים הוא 20 דקות. 
לפיכך, משך הבחינה כולה הוא 190 דקות (30 דקות לכתיבת החיבור ו- 160 דקות לשמונת הפרקים הבאים כך שלכל אחד מהם יוקצבו 20 דקות).

אופי השאלות בפרקים 2-9 (שאלות ברירה)
כל אחד משמונת הפרקים הבאים לאחר מטלת הכתיבה, הפרקים שמספרם הוא 2-9 בבחינה הפסיכומטרית, מורכב משאלות רב-ברירה (שאלות "אמריקאיות") כאשר בסיום כל שאלה יוצעו ארבע תשובות אפשריות.
על הנבחן לסמן את התשובה הנכונה ביותר מתוך ארבע התשובות המוצעות לו. 
פרקים 2-9, בשל אופיים, מכונים על-ידינו פרקים "סגורים" מפני שהתשובות האפשריות נקבעות מראש ואינן נתונות לשיקול דעתו של הנבחן.

מיון פרקים 2-9 לתחומי הדעת בבחינה הפסיכומטרית
סדר הפרקים 2-9 בבחינה אינו ניתן לידיעה מראש. עליכם לצפות לכך ששמונה הפרקים יחולקו בין שלושת תחומי הדעת באחת משלוש האפשרויות הבאות:
2 פרקי אנגלית, 3 פרקי חשיבה מילולית, 3 פרקי חשיבה כמותית או
3 פרקי אנגלית, 2 פרקי חשיבה מילולית, 3 פרקי חשיבה כמותית או
3 פרקי אנגלית, 3 פרקי חשיבה כמותי, 2 פרקי חשיבה כמותית.

כמות השאלות בכל פרק
בפרק העוסק בחשיבה כמותית יישאלו 20 שאלות (לרשותכם דקה אחת בדיוק, בממוצע, למענה על כל שאלה), בפרק העוסק בחשיבה מילולית יישאלו 23 שאלות (לרשותכם 52.173 שניות, בממוצע, למענה על כל שאלה), ובפרק העוסק באנגלית יישאלו 22 שאלות (לרשותכם 54.545 שניות, בממוצע, למענה על כל שאלה).

טבלה מס' 1 – מבנה פרקי הבחינה הפסיכומטרית

מבנה

אפשרי

הפרק הראשון בבחינה

פרקים 2-8 בבחינה

כמות הפרקים

באנגלית

כמות הפרקים

בחשיבה מילולית

כמות הפרקים

בחשיבה כמותית

1

חיבור (מטלת הכתיבה)

2

3

3

2

חיבור (מטלת הכתיבה)

3

2

3

3

חיבור (מטלת הכתיבה)

2

3

3

טבלה מס' 2 – כמות השאלות בכל פרק וזמן ממוצע למענה על כל שאלה

פרק העוסק

בתחום הדעת

כמות

השאלות פרק

זמן

מוקצב

זמן ממוצע למענה על כל שאלה בפרק

אנגלית

22

20 דקות

54.545 שניות

חשיבה מילולית

23

20 דקות

52.173 שניות

חשיבה כמותית

20

20 דקות

דקה

.

סגירת תפריט