בגרות בעברית

 

בחינת הבגרות בעברית הינה אחת מבחינות החובה אליהן חייב כל תלמיד לגשת על מנת להיות זכאי לתעודת בגרות במדינת ישראל.
בדומה למרבית מקצועות החובה, רמת הלימוד הבסיסית היא בהיקף של 2 יח"ל, והיא מחולקת ל-2 שאלונים: שאלון א' מהווה 40% מהציון הסופי, ושאלון ב' מהווה 60% מהציון הסופי.

תלמיד שלא יעבור בציון "עובר" את בחינת הבגרות בעברית, לא יהיה זכאי לתעודת בגרות.

 

» מועדי בחינות הבגרות בעברית 

» תוכנית ומבנה ההיבחנות לבחינת הבגרות בעברית

» חומר הלימוד לבחינת הבגרות בעברית

» שאלוני בחינות משנים קודמות

» טיפים של בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן לבחינת הבגרות בעברית