בגרויות

 

במדינת ישראל, מבחני הבגרות הם המבחנים הסופיים במקצועות השונים, הנלמדים במהלך 12 שנות הלימוד בבתי הספר, אותם יש לעבור על מנת לקבל את תעודת הבגרות. תעודת הבגרות דרושה לכל מי שרוצה ללמוד במוסד להשכלה גבוהה בארץ, וכן עבור קבלה למסלולי הכשרה שונים ולמקומות עבודה רבים.
זכאות לתעודת בגרות ניתנת לכל מי שהצליח לעבור את כל בחינות הבגרות במקצועות החובה והבחירה, בהיקף של 20 יחידות לימוד (יח"ל) לפחות. מי שלא זכאי לתעודת בגרות, אך הצליח לעבור לפחות בחינת בגרות אחת ברמה של 1 יח"ל, יקבל תעודת גמר.


מקצועות החובה


מקצועות החובה הם המקצועות בהם חייבים להיבחן ברמה הבסיסית לפחות על מנת להיות זכאים לתעודת בגרות. להלן מקצועות החובה וכן הרמה המינימלית הנדרשת לכל אחד מהם:
• תנ"ך ← 2 יח"ל
• הבעה עברית ←  2 יח"ל
• ספרות ← 2 יח"ל
• היסטוריה ←  2 יח"ל
• אזרחות ← 2 יח"ל
• מתמטיקה ← 3 יח"ל
• אנגלית ← 3 יח"ל
סה"כ  מהווים מקצועות החובה, ברמה הבסיסית, 16 יח"ל. כאמור, לצורך זכאות לתעודת בגרות יש להיבחן בהיקף כולל של 20 יח"ל לפחות. על מנת להגיע לכמות היחידות הנדרשת, כל תלמיד צריך לבחור להיבחן באחד או יותר ממקצועות הבחירה ברמה של 4 יח"ל לפחות. כמו כן, ניתן לבחור להרחיב כל אחד ממקצועות החובה לרמה של 4 או של 5 יח"ל.

 

בגרות במתמטיקה

בגרות באנגלית

בגרות בפיזיקה


 

בגרות במתמטיקה

בגרות באנגלית

בגרות בתנ"ך

בגרות בהסטוריה

בגרות באזרחות

בגרות בספרות

בגרות בעברית

בגרות בפיזיקה