1. דוגמת הדף לכתיבת החיבור בעת הבחינה

2. מידע ראשוני שחובה לדעת הקשור לכתיבת החיבור בבחינה הפסיכומטרית

3. הכר את ההוראות לכתיבת החיבור

4. מאגר נושאים לכתיבת חיבור

5. דוגמאות של חיבורים מלאים

6. טעויות נפוצות של תלמידים

בקרוב נעלה את הרשום מעלה וכן "כלי עזר" נוספים להצלחתך בבחינה.