5 יחידות לימוד במתמטיקה

קורס באבירם פלדמן

זכאות לבגרות ברמת 5 יח"ל

מידע על שאלון 581

מידע על שאלון 571

מידע על שאלון 582

מידע על שאלון 572

נוסחאון 5 יח”ל

נוסחאון מורחב 5 יח”ל

שאלוני הבגרות – 581

שאלוני הבגרות – 571

מבחני מתכונת – 581

מבחני מתכונת – 571

שאלוני הבגרות – 582

שאלוני הבגרות – 572

מבחני מתכונת – 582

מבחני מתכונת – 572

אלגברה

בעיות מילוליות

סדרות

אינדוקציה

הסתברות

גאומטריה אוקלידית (הנדסת המישור)

טריגונומטריה במישור

טריגונומטריה במרחב

חשבון דיפרנציאלי

חשבון אינטגרלי

גאומטריה אנליטית

וקטורים

מספרים מרוכבים

בעיות גדילה ודעיכה

טבלת מעקב לפתרון בגרויות – 581 

טבלת מעקב לפתרון בגרויות – 571 

טבלת מעקב לפתרון בגרויות – 582 

טבלת מעקב לפתרון בגרויות – 572 

4 יחידות לימוד במתמטיקה

קורס באבירם פלדמן

זכאות לבגרות ברמת 4 יח"ל

מידע על שאלון 481

מידע על שאלון 471

מידע על שאלון 482

מידע על שאלון 472

נוסחאון 4 יח"ל

נוסחאון מורחב 4 יח"ל

שאלוני הבגרות – 481

שאלוני הבגרות – 471

מבחני מתכונת – 481

מבחני מתכונת – 471

שאלוני הבגרות – 482

שאלוני הבגרות – 472

מבחני מתכונת – 482

מבחני מתכונת – 472

אלגברה

בעיות מילוליות

גאומטריה אנליטית

הסתברות

גאומטריה אוקלידית (הנדסת המישור)

טריגונומטריה במישור

טריגונומטריה במרחב

חשבון דיפרנציאלי

חשבון אינטגרלי

סדרות

בעיות גדילה ודעיכה

טבלת מעקב לפתרון בגרויות – 481 

טבלת מעקב לפתרון בגרויות – 471 

טבלת מעקב לפתרון בגרויות – 482 

טבלת מעקב לפתרון בגרויות – 472 

3 יחידות לימוד במתמטיקה

קורס באבירם פלדמן

זכאות לבגרות ברמת 3 יח"ל

מידע על שאלון 182

מידע על שאלון 172

מידע על שאלון 381

מידע על שאלון 371

מידע על שאלון 382

מידע על שאלון 372

נוסחאון 3 יח"ל

נוסחאון מורחב 3 יח"ל

שאלוני הבגרות – 182

שאלוני הבגרות – 172

מבחני מתכונת – 182

מבחני מתכונת – 172

שאלוני הבגרות – 381

שאלוני הבגרות 371

מבחני מתכונת – 381

מבחני מתכונת – 371

שאלוני הבגרות – 382

שאלוני הבגרות – 372

מבחני מתכונת – 382

מבחני מתכונת – 372

אלגברה

קריאת גרפים

בעיות מילוליות

סדרות

גאומטריה אנליטית

טריגונומטריה במישור

טריגונומטריה במרחב

סטטיסטיקה

הסתברות

התפלגות נורמלית

טבלת מעקב לפתרון בגרויות – 182 

טבלת מעקב לפתרון בגרויות – 172 

טבלת מעקב לפתרון בגרויות – 381 

טבלת מעקב לפתרון בגרויות – 371 

טבלת מעקב לפתרון בגרויות – 382
 

טבלת מעקב לפתרון בגרויות – 372