5 יחידות לימוד במתמטיקה

קורס באבירם פלדמן

זכאות לבגרות ברמת 5 יח”ל

מידע על שאלון 581 (806)

מידע על שאלון 582 (807)

נוסחאון 5 יח”ל

נוסחאון מורחב 5 יח”ל

שאלוני הבגרות – 581

שאלוני הבגרות – 582

אלגברה

בעיות מילוליות

סדרות

הסתברות

גאומטריה אוקלידית

טריגונומטריה במישור ובמרחב

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

גאומטריה אנליטית

וקטורים

מספרים מרוכבים

בעיות גדילה ודעיכה

טבלת מעקב לפתרון בגרויות – 581

טבלת מעקב לפתרון בגרויות – 582

4 יחידות לימוד במתמטיקה

קורס באבירם פלדמן

זכאות לבגרות ברמת 4 יח”ל

מידע על שאלון 481 (804)

מידע על שאלון 482 (805)

נוסחאון 4 יח”ל

נוסחאון מורחב 4 יח”ל

שאלוני הבגרות – 481

שאלוני הבגרות – 482

אלגברה

בעיות מילוליות

גאומטריה אנליטית

הסתברות

גאומטריה אוקלידית

טריגונומטריה במישור ובמרחב

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

סדרות

בעיות גדילה ודעיכה

טבלת מעקב לפתרון בגרויות – 481

טבלת מעקב לפתרון בגרויות – 482

3 יחידות לימוד במתמטיקה

קורס באבירם פלדמן

זכאות לבגרות ברמת 3 יח”ל

מידע על שאלון 182 (801)

מידע על שאלון 381 (802)

מידע על שאלון 382 (803)

נוסחאון 3 יח”ל

נוסחאון מורחב 3 יח”ל

שאלוני הבגרות – 182

שאלוני הבגרות – 381

שאלוני הבגרות – 382

אלגברה

קריאת גרפים

בעיות מילוליות

סדרות

גאומטריה אנליטית

טריגונומטריה במישור ובמרחב

סטטיסטיקה והסתברות

התפלגות נורמלית