על אודות תעודת הבגרות בקצרה

תעודת בגרות במדינת ישראל הינה מסמך מטעם משרד החינוך המעיד על עמידה בקריטריונים מסוימים של המקבל אותה דהיינו על קבלת ציונים בבחינות הבגרות הנדרשים לצורכי הענקת תעודת הבגרות. תעודת הבגרות מצביעה, על־פי רוב, על רמת השכלה המכונה בפי רבים השכלה תיכונית. השימוש העיקרי הנעשה בה על ידי המוסדות השונים להשכלה הגבוהה, כלומר להשכלה אקדמית, בישראל הוא לצורכי בדיקת התאמתו של מי המבקש להתקבל ללימודים האקדמיים. לעיתים רבות ציוני בחינות הבגרות 

  ישוקללו עם ציוני הבחינה הפסיכומטרית לכדי קביעה האם לקבל, או לא, מועמד מסוים ללימודים אקדמיים לפקולטה זו אחרת. ניתן        לומר, בהסתכלות מסוימת, כי תעודת בגרות “בנויה” מיחידות לימוד המייצגות נאמנה את רמת הלימוד שנלמדה על ידי תלמיד זה או      אחר במקצוע כלשהו. דוגמה פשוטה לשם ההמחשה, תהיה זו, אדם אשר למד מתמטיקה ברמת 5 יח”ל (יחידות לימוד) לבטח למד        מתמטיקה יותר “לעומק” מחברו אשר הסתפק בלימודי מתמטיקה ברמת 3 יח”ל. באופן זה, ניתן להיבחן במרבית המקרים (ברוב          המקצעות) החל מרמת 1 יחידת לימוד ועד לרמת 5 יחידות לימוד.

זכאות לתעודת בגרות

זכאות לתעודת בגרות (תעודת בגרות מלאה) תינתן לבוגרים אשר יעמדו בתנאים הבאים:

1.     עברו בהצלחה את כל בחינות הבגרות (בחינות חיצוניות) במקצועות החובה:
מתמטיקה – מינימום 3 יח”ל
אנגלית – מינימום 3 יח”ל
תנ”ך – מינימום 2 יח”ל
ספרות – מינימום 2 יח”ל
אזרחות – מינימום 2 יח”ל
היסטוריה – מינימום 2 יח”ל
עברית – מינימום 2 יח”ל

 2. עברו בהצלחה את בחינות הבגרות בהיקף של 21 יח”ל לפחות (ציון עובר הינו 55 ומעלה בכל אחד ממקצועות הלימוד הכלולים בבחינות הבגרות).

 3  עברו בהצלחה את בחינות הבגרות במקצוע מורחב, אחד לפחות, ברמת 5 יח”ל (המקצוע הנ”ל יכול להיות אחד ממקצועות החובה פרט לאנגלית).

 הערה: ישנה אפשרות לקבלת זכאות לתעודת בגרות בתנאים חריגים אשר בחרנו לא להציגם.