פסיכומטרי סתיו 21 ערב קריית גת

פסיכומטרי סתיו 21 בוקר קריית מלאכי

מתמטיקה חורף 22 בוקר קריית גת 5 יח”ל

אנגלית חורף 22 בוקר קריית גת 5 יח”ל

פסיכומטרי חורף 21 בוקר קריית גת

פסיכומטרי חורף 21 ערב קריית מלאכי

פיזיקה קיץ 22 ערב קריית גת 5 יח”ל