מועד קיץ (יולי) 2020

מועד הבחינה: 02.07.2020

מועד סיום ההרשמה הסדירה לבחינה: 13.05.2020 

מועד משוער לקבלת הציונים: 17.08.2020

מועד תחילת קורסי אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי:  20.04.2020

מועד סתיו (ספטמבר) 2020

מועדי הבחינה: 02.09.2020 או 03.09.2020

מועד סיום ההרשמה הסדירה לבחינה: 07.07.2020

מועד משוער לקבלת הציונים:  17.10.2020

מועד תחילת קורסי אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי: 03.07.2020

מועד חורף (דצמבר) 2020

מועדי הבחינה: 11.12.2020 או 13.12.2020

מועד סיום ההרשמה הסדירה לבחינה: 20.10.2020

מועד משוער לקבלת הציונים: 26.01.2021

מועד תחילת קורסי אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי: 11.09.2020