מועד אביב (מרץ) 2021

מועדי הבחינה: 24.03.2021 או 25.03.2021

מועד סיום ההרשמה הסדירה לבחינה: 02.02.2021

מועד משוער לקבלת הציונים: 09.05.2021

מועד תחילת קורסי אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי: 13.01.2021

מועד קיץ (יולי) 2021

מועדי הבחינה: 01.07.2021

מועד סיום ההרשמה הסדירה לבחינה: 11.05.2021

מועד משוער לקבלת הציונים: 12.08.2021

מועד תחילת קורסי אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי: 11.04.2021