כמות הפרקים בבחינה הפסיכומטרית
הבחינה הפסיכומטרית, כך החל ממועד אוקטובר 2012 ועד ליום כתיבת שורות אלו, בנויה מתשעה פרקים.

הפרק הראשון (מטלת הכתיבה)
הפרק הראשון בבחינה עוסק במטלת הכתיבה (חיבור) והזמן המוקצב לפרק זה הוא 30 דקות. טיפ: ההוראות קבועות וידועות מראש ולכן חשוב להכירן בעל-פה מראש כדי לא לקרוא אותן בעת הבחינה.

נושאי השאלות בפרקים 9-2 (אנגלית, חשיבה מילולית וחשיבה כמותית)
כל אחד משמונה הפרקים הבאים עוסק באחד משלושת תחומי הדעת הבאים: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית או אנגלית, והזמן המוקצב לכל אחד משמונה הפרקים הללו הוא 20 דקות. לפיכך, משך הבחינה כולה הוא 190 דקות (30 דקות לכתיבת החיבור ו- 160 דקות לשמונת הפרקים הבאים כך שלכל אחד מהם יוקצבו 20 דקות).

אופי השאלות בפרקים 9-2 (שאלות ברירה)
כל אחד משמונת הפרקים הבאים לאחר מטלת הכתיבה, הפרקים שמספרם הוא 9-2 בבחינה הפסיכומטרית, מורכב משאלות רב-ברירה (שאלות "אמריקאיות") כאשר בסיום כל שאלה יוצעו ארבע תשובות אפשריות. על הנבחן לסמן את התשובה הנכונה ביותר מתוך ארבע התשובות המוצעות לו. פרקים 9-2, בשל אופיים, מכונים על-ידינו פרקים "סגורים" מפני שהתשובות האפשריות נקבעות מראש ואינן נתונות לשיקול דעתו של הנבחן. טיפ: שאלות רבות בבחינה הפסיכומטרית עשויות להיפתר בקלות למי מכם אשר ישתמש בתשובות הנתונות. 

מיון הפרקים 9-2 לתחומי הדעת בבחינה הפסיכומטרית
סדר הפרקים 9-2 בבחינה אינו ניתן לידיעה מראש. שמונה הפרקים הללו יחולקו בין שלושת תחומי הדעת (אנגלית, חשיבה מילולית וחשיבה כמותית) באחת משלוש האפשרויות הבאות:

אפשרות ראשונה

2 פרקי אנגלית, 3 פרקי חשיבה מילולית, 3 פרקי חשיבה כמותית

אפשרות שנייה

3 פרקי אנגלית, 2 פרקי חשיבה מילולית, 3 פרקי חשיבה כמותית

אפשרות שלישית

3 פרקי אנגלית, 3 פרקי חשיבה כמותית, 2 פרקי חשיבה כמותית.

הערה:
בכל אחת מהאפשרויות הנ"ל הפרק הראשון בבחינה יעסוק בכתיבת החיבור (מטלת הכתיבה) כפי שצוין מעלה.

כמות השאלות בכל פרק
בפרק העוסק בחשיבה כמותית יישאלו 20 שאלות (לרשותכם דקה אחת בדיוק, בממוצע, למענה על כל שאלה), בפרק העוסק בחשיבה מילולית יישאלו 23 שאלות (לרשותכם 52.173 שניות, בממוצע, למענה על כל שאלה), ובפרק העוסק באנגלית יישאלו 22 שאלות (לרשותכם 54.545 שניות, בממוצע, למענה על כל שאלה).