ביה"ס צבר מוניטין רב, ועודו צובר, כך בשני עשורים האחרונים בהם הכשרנו לבחינות הבגרות ולבחינות הפסיכומטריות אלפי תלמידים. בקורסי הפסיכומטרי בביה"ס, ברבות השנים, כתלמיד אחד מכל חמישה, בממוצע רב שנתי, מקבל מעל 700 והציון הממוצע בבחינות גבוה בכדי כ־ 100 נקודות מהציון הארצי הממוצע אשר מתפרסם מעת לעת במדיות השונות. על מנת להבטיח את המשך הצלחתנו אנו מגבילים את מספר הלומדים בקבוצה לידי 20 תלמידים בלבד וכן מקפידים להפקיד את הליך ההכנה בידי מורים מיומנים מאוד, מקצועיים מאוד ובעלי ניסיון רב ומוכח.