מפגש מס' 1 – 06.09.20

נוכחות:
איחור:
יציאה מוקדמת: