מפגש מס' 1 מיום 02.10.19
חיסור: נוכחות מלאה
איחור: אלייב גלית (11 דקות)

מפגש מס' 2 מיום 04.10.19
חיסור: אסרף נדב ואלייב גלית
איחור: אוקנין איתי (3 דקות)

מפגש מס' 3 מיום 07.10.19
חיסור: דהן רננה
איחור: פולבנוב גבי 8 (8 דקות)

מפגש מס' 4 מיום 11.10.19
חיסור: נוכחות מלאה
איחור: אין

מפגש מס' 5 מיום 23.10.19
חיסור: דהן רננה
איחור: אין

מפגש מס' 6 מיום 25.10.19
חיסור: נוכחות מלאה
איחור: אסרף נדב (5 דקות)

מפגש מס' 7 מיום 28.10.19
חיסור: נוכחות מלאה
איחור: אסרף נדב (5 דקות) ואלייב גלית (29 דקות)