מפגש מס' 1 שנערך בתאריך 02.07.20
חיסורים: אין
איחורים: קדוש ניב (17:48)
יציאה מוקדמת: בובר איתי (19:00)

מפגש מס' 2 שנערך בתאריך 05.07.20
חיסורים: דנן שירז, כהן אביה
איחורים: בובר איתי (17:49), יורק עומר (19:05)
יציאה מוקדמת: אין

מפגש מס' 3 שנערך בתאריך 07.07.20
חיסורים: דנן שירז
איחורים: אוחנה עומר (17:56)
יציאה מוקדמת: אין

מפגש מס' 4 שנערך בתאריך 09.07.20
חיסורים: אין
איחורים: שולמרק אורן (17:56)
יציאה מוקדמת: אין

מפגש מס' 5 שנערך בתאריך 12.07.20
חיסורים: אין 
איחורים: שולמרק אורן (17:56)
יציאה מוקדמת: שולמרק אורן (21:00) 

מפגש מס' 6 שנערך בתאריך 14.07.20
חיסורים: כהן אביה, שולמרק אורן   
איחורים: אוחנה עומר (19:05), בנימינוב אייל (17:55)
יציאה מוקדמת: אין

מפגש מס' 7 שנערך בתאריך 16.07.20
חיסורים: אין    
איחורים: אין
יציאה מוקדמת: חודוסוב מישל  (22:00)

מפגש מס' 8-א שנערך בתאריך 19.07.20
חיסורים: כהן אביה     
איחורים: אין
יציאה מוקדמת: אין

מפגש מס' 8-ב שנערך בתאריך 19.07.20
חיסורים: אין     
איחורים: אין
יציאה מוקדמת: אין

מפגש מס' 9-א שנערך בתאריך 21.07.20

חיסורים: אין
איחורים: שולמרק אורן (17:07)
יציאה מוקדמת: אין  

מפגש מס' 9-ב שנערך בתאריך 21.07.20
חיסורים: אין
איחורים: אין
יציאה מוקדמת: אין 

מפגש מס' 10-א שנערך בתאריך 23.07.20
חיסורים: אין
איחורים: עזרן שוהם (17:14)
יציאה מוקדמת: אין    

מפגש מס' 10-ב שנערך בתאריך 23.07.20
חיסורים: דהן יובל (בידוד ביתי)
איחורים: אין 
יציאה מוקדמת: אין 

מפגש מס' 11-א שנערך בתאריך 26.07.20
חיסורים: אוחנה עומר, חודוסוב מישל 
איחורים: אין
יציאה מוקדמת: אין    

מפגש מס' 11-ב שנערך בתאריך 26.07.20
חיסורים: דהן יוסל
איחורים: אין
יציאה מוקדמת: אין

מפגש מס' 12-א שנערך בתאריך 28.07.20
חיסורים: חודוסוב מישל, כהן אביה
איחורים: אין
יציאה מוקדמת: אין 

מפגש מס' 12-ב שנערך בתאריך 28.07.20
חיסורים: דהן יובל
איחורים: אין
יציאה מוקדמת: אין 

מפגש מס' 13-א שנערך בתאריך 30.07.20
חיסורים: אין
איחורים: אין
יציאה מוקדמת: אין 

מפגש מס' 13-ב שנערך בתאריך 30.07.20
חיסורים: אין
איחורים: אין
יציאה מוקדמת: אין 

מפגש מס' 14-א שנערך בתאריך 02.08.20
חיסורים: אין
איחורים: שולמרק אורן (17:37)
יציאה מוקדמת: אין

מפגש מס' 14-ב שנערך בתאריך 02.08.20
חיסורים: אין
איחורים:אין
יציאה מוקדמת: אין 

מפגש מס' 15-א שנערך בתאריך 04.08.20
חיסורים: אין
איחורים: אין
יציאה מוקדמת: אין 

מפגש מס' 15-ב שנערך בתאריך 04.08.20
חיסורים: כהן אביה
איחורים: אין
יציאה מוקדמת: אין 

מפגש מס' 16-א שנערך בתאריך 06.08.20
חיסורים: אין
איחורים: אין
יציאה מוקדמת: אין

מפגש מס' 16-ב שנערך בתאריך 06.08.20
חיסורים: ניזובצוב לאון
איחורים: אין
יציאה מוקדמת: אין

מפגש מס' 17-א שנערך בתאריך 09.08.20
חיסורים: אין
איחורים: אין  
יציאה מוקדמת: אין 

מפגש מס' 17-ב שנערך בתאריך 09.08.20
חיסורים:  דהן יובל
איחורים: אין
יציאה מוקדמת: אין 

מפגש מס' 18-א שנערך בתאריך 11.08.20
חיסורים: אין
איחורים: בנימינוב אייל (17:114), דנן שירז (17:16)
יציאה מוקדמת: אין

מפגש מס' 18-ב שנערך בתאריך 11.08.20
חיסורים:  דהן יובל
איחורים: אין
יציאה מוקדמת: אין 

מפגש מס' 19-א שנערך בתאריך 13.08.20
חיסורים: אין
איחורים: אין
יציאה מוקדמת: אין 

מפגש מס' 19-ב שנערך בתאריך 13.08.20
חיסורים:  אוחנה עומר
איחורים: אין
יציאה מוקדמת: אין

מפגש מס' 20-א שנערך בתאריך 16.08.20
חיסורים: 
איחורים: 
יציאה מוקדמת:  

מפגש מס' 20-ב שנערך בתאריך 16.08.20
חיסורים:  
איחורים: 
יציאה מוקדמת: