נוכחות:
היעדרות: דנין נועה
איחורים: –
יציאה מוקדמת: צויבל תהל – 30 דקות  
תוכן המפגש:
כללי:
1) מסקנות ברמה הכיתתית לאחר בדיקה של 17 חיבורים בני 3 פסקאות. 
2) בוחן מס’ 9.  
מטלת הכתיבה: 
3.9 פיסקת העימות 
אנגלית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.9 יחידה 9 – מילים 1125-1101 במסגרת בוחן מס’ 9
חשיבה מילולית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.9 יחידה 9 – מילים 900-801 במסגרת בוחן מס’ 9
חשיבה כמותית:
2.3.14-2.3.10.2 (ראה תוכן עניינים)
שיעורי בית:
כללי: –  
מטלת הכתיבה: למד בעל פה את מאפייני רכיבי הפסקה הראשונה, הפסקה השנייה, הפסקה השלישית והפסקה הרביעית כהכנה לבוחן בשיעור הבא. 
אנגלית: ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 10: מילים 1250-1126 
חשיבה מילולית: ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 10: מילים 1000-901
חשיבה כמותית:
נספח 5.18 
נספח 5.19
נספח 5.20
נספח 5.21
נספח 5.22
נספח 5.23
נספח 5.24
נספח 5.25
נספח 5.26
נספח 5.27
נספח 5.28
ציוד למפגש הבא:
כללי: מחרת טיפים, סטופר.  
מטלת הכתיבה: – 
אנגלית: – 
חשיבה מילולית: מחברת
חשיבה כמותית: מחברת
נושאי לימוד לבוחן מס’ 10 שייערך במפגש מס’ 11 בתאריך 17.2.20:
מטלת הכתיבה: 4 פסקאות
אנגלית: יחידה 10
חשיבה מילולית: יחידה 10
חשיבה כמותית: גאומטרייה – קטעים, זוויות ומשולשים