תוכן המפגש:
כללי:

1. מענה על שאלות משיעורי הבית
2. בוחן מס’ 16
אנגלית:
1.3.10 יחידה מס’ 10 מילים 1250-1126 כחלק מבוחן מס’ 16
חשיבה מילולית:
1.3.10 יחידה מס’ 10 מילים 1000-901 כחלק מבוחן מס’ 16
4. שאלות הבנה והסקה
4.1 הבנת משפט
4.2 הבנת פסקה
חשיבה כמותית:
2.8.3-2.9.5

ש”ב:
אנגלית:
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 11, מילים 1375-1251

חשיבה מילולית:
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 11 , מילים 1100-1001
ספר חשיבה מילולית – שאלות הבנה והסקה: 
– הבנת משפט עמ' 231 תר' 40-1
– הבנת פסקה עמ' 261 תר' 40-1
חשיבה כמותית:
ספר תרגול נוסף כמותי –
– תלת ממד: עמ’ 415 תרגילים: 1,3,5,6,7,10,11,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,27,29,31,32,34,39,40
– דמיון: עמ' 435 תרגיל 4.
– מערכת צירירם: עמ' 445 תרגילים: 30-1.
– הבנה גאומטרית: עמ' 467 תרגילים: 6-1
– פיתגורס, משולש כסף ומשולש זהב – תרגול נוסף: עמ' 473-479 

ציוד למפגש מס’ 13: כלי כתיבה, מחברת הקורס, ספר חשיבה מילולית.

במפגש מס’ 13 ייערך בוחן מס’ 17 על:
1) אנגלית – יחידה מס’ 11
2) חשיבה מילולית – יחידה מס’ 11, שאלות הבנה והסקה משני סוגים: הבנת משפט והבנת פסקה.
3) חשיבה כמותית – גאומטרייה: גופים תלת-ממדיים: מנסרה, פירמידה, גליל וחרוט.