נוכחות:
היעדרות: דנין נועה
איחורים: רוזנשטיין דניאלה – 9 דקות
יציאה מוקדמת: אוחנה עומר – 205 דקות

תוכן המפגש:

כללי:
1) מענה על שאלות משיעורי הבית.
2) בוחן מס’ 13.

מטלת הכתיבה: 
אנגלית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.13 יחידה 13 – מילים 1625-1501 במסגרת בוחן מס’ 13
חשיבה מילולית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.13 יחידה 13 – מילים 1300-1201 במסגרת בוחן מס’ 13
3 שאלות הבנה והסקה
3.1 הבנת משפט
3.2 הבנת פסקה
3.3 משלים
3.4 השוואות
חשיבה כמותית:
2.9 יחס ופרופורציה

שיעורי בית:

כללי: –  
מטלת הכתיבה: 
למד בעל פה את מאפייני רכיבי הפסקה הראשונה, הפסקה השנייה, הפסקה השלישית, הפסקה הרביעית ופסקת הסיום כהכנה לבוחן שייערך ביום רביעי 26.2.20 שבו נכתוב לראשונה בקורס חיבור מלא. 

אנגלית: 
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 14: מילים 1750-1626
 

חשיבה מילולית: 
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 14: מילים 1400-1301
ספר חשיבה מילולית – שאלות הבנה והסקה: 314-225

חשיבה כמותית:
נספח 5.38-5.34 – סך הכל 164 שאלות.

ציוד למפגש הבא:
כללי: מחברת טיפים, סטופר.  
מטלת הכתיבה: – 
אנגלית: – 
חשיבה מילולית: מחברת, ספר חשיבה מילולית
חשיבה כמותית: מחברת

נושאי לימוד לבוחן מס’ 14 שייערך במפגש מס’ 15 בתאריך 26.2.20:
מטלת הכתיבה: חיבור מלא
אנגלית: יחידה 14
חשיבה מילולית: יחידה 14, אנלוגיות, שאלות הבנה והסקה – הבנת משפט, הבנת פסקה, משלים והשוואות
חשיבה כמותית: גאומטרייה – יחסים (בשילוב משולשים, מרובעים ומעגלים).