נוכחות:
היעדרות: דנין נועה
איחורים: אוחנה עומר – 13 דקות
יציאה מוקדמת: –

תוכן המפגש:

כללי:
1) מענה על שאלות משיעורי הבית.
2) בוחן מס’ 14

מטלת הכתיבה: 
אנגלית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.13 יחידה 14 – מילים 1750-1626 במסגרת בוחן מס’ 14
חשיבה מילולית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.13 יחידה 14 – מילים 1400-1301 במסגרת בוחן מס’ 14
חשיבה כמותית:
תלת ממד
שיעורי בית:

כללי: –  
מטלת הכתיבה: –
אנגלית: 
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 15: מילים 1875-1751
 

חשיבה מילולית: 
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 15: מילים 1500-1401
נספח 4.3 – 25 יחידות עבודה נוספות בנושא אנלוגיות
חשיבה כמותית:
ספר תרגול נוסף כמותי: 
תלת ממד: עמ’ 415 תר' 40-1
דמיון: עמ’ 435 תר' 10-1
נספחים:
5.39 ו־5.40

ציוד למפגש הבא:
כללי: מחברת טיפים, סטופר.  
מטלת הכתיבה: – 
אנגלית: – 
חשיבה מילולית: מחברת, ספר חשיבה מילולית
חשיבה כמותית: מחברת

נושאי לימוד לבוחן מס’ 15 שייערך במפגש מס’ 16 בתאריך 28.2.20:
מטלת הכתיבה: –
אנגלית: יחידה 15
חשיבה מילולית: יחידה 15, אנלוגיות
חשיבה כמותית: גאומטרייה – תלת־ממד