תוכן המפגש
כללי:

1. מענה על שאלות משיעורי הבית.
2. בוחן מס’ 21.
3. מבנה הבחינה
אנגלית:
1.3.15 יחידה מס’ 15 מילים 1875-1751 כחלק מבוחן מס’ 21
חשיבה מילולית:
1.3.15 יחידה מס’ 15 מילים 1500-1401 כחלק מבוחן מס’ 21
הבנת הנקרא
חשיבה כמותית:
פתרון פרקי בחינה

ש”ב
אנגלית:
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 16, מילים 2000-1876
חשיבה מילולית:
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 16 , מילים 1600-1501
ספר חשיבה מילולית – עמ' 554-449
חשיבה כמותית:
יולי 2012 פרק 1
אפריל 2012 פרק 1
פברואר 2012 פרק 1
דצמבר 2011 פרק 1
אוקטובר 2011 פרק 1
יולי 2011 פרק 1
אפריל 2011 פרק 1
 

במפגש מס’ 18 ייערך בוחן מס’ 22 על:
1) אנגלית – יחידה מס’ 16
2) חשיבה מילולית – יחידה מס’ 16
3) חשיבה מילולית – פרק שלם מבחינה