נוכחות:
היעדרות: –
איחורים: –
יציאה מוקדמת: אסנר רותם 90 דקות

תוכן המפגש:

כללי:
בוחן מס’ 17
מטלת הכתיבה: 
אנגלית:
השלמת משפטים כחלק מבוחן מס' 17
חשיבה מילולית:

1.3 ספר עושר לשוני
1.3.17 יחידה 17 – מילים 1700-1601 במסגרת בוחן מס’ 17
חשיבה כמותית:
בעיות מילוליות – תרגול

שיעורי בית:

כללי: –  
מטלת הכתיבה: –
אנגלית: 
ספר אנגלית – שאלות מסוג Sentence Completion עמ’ 98-19 יחידות 80-1 – משימה חוזרת.

חשיבה מילולית: 
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 18: מילים 1800-1701.
חשיבה כמותית:
ספר תרגול נוסף כמותי – עמ’ 132-101 + עמ’ 342-197 – משימה חוזרת.
נספח 5.42
נספחים: –

ציוד למפגש הבא:
כללי: מחברת טיפים, סטופר.  
מטלת הכתיבה: – 
אנגלית: – 
חשיבה מילולית: מחברת
חשיבה כמותית: מחברת

נושאי לימוד לבוחן מס’ 18 שייערך במפגש מס’ 19 בתאריך 06.03.20:
מטלת הכתיבה: –
אנגלית: –
חשיבה מילולית: יחידה 18
חשיבה כמותית: בעיות מילוליות