נוכחות:
היעדרות: אסולין ליאור, אסנר רותם, דנין נועה ורוזנשטיין דניאלה
איחורים: –
יציאה מוקדמת: כהן אביה 90 דקות, רובין עדן 90 דקות, דז'בסר רוזליה 15 דקות

תוכן המפגש:

כללי: 
בוחן מס’ 19
מטלת הכתיבה: 
אנגלית:
הבנת נקרא – תדריך קצר
חשיבה מילולית:

1.3 ספר עושר לשוני
1.3.19 יחידה 19 – מילים 1900-1801 במסגרת בוחן מס’ 19
הבנת הנקרא / קטע קריאה – שלוש אסטרטגיות לרבות טבלאות מדידה
חשיבה כמותית:
מענה על קשיים בבעיות מילוליות יחידות 10-1 שאלות 250-1
פרק בחינה

שיעורי בית:

כללי: –  
מטלת הכתיבה: –
אנגלית: 
ספר אנגלית – הבנת הנקרא: : עמודים 499-420

חשיבה מילולית: 
ספר חשיבה מילוליות – הבנת הנקרא: 513-452
חשיבה כמותית: –
נספחים: – 

ציוד למפגש הבא:
כללי: מחברת טיפים, סטופר.  
מטלת הכתיבה: – 
אנגלית: – 
חשיבה מילולית: מחברת
חשיבה כמותית: מחברת

נושאי לימוד לבוחן מס’ 20 שייערך במפגש מס’ 21 בתאריך 13.03.20:
מטלת הכתיבה: –
אנגלית: הבנת הנקרא
חשיבה מילולית: יחידה 20, הבנת הנקרא 
חשיבה כמותית: –