תוכן המפגש
סימולציה 2
ש”ב
אנגלית:
ספר עושר לשוני – יחידות מס’ 10,9 – חזרה.
חשיבה מילולית:
ספר עשור לשוני – יחידות מס' 2,1 – חזרה.
כללי:
דצמבר 2014 – 6 פרקים
פברואר 2017 – 6 פרקים

במפגש מס’ 25 תיערך סימולציה מס’ 3

במפגש מס’ 26 ייערך בוחן מס’ 27 – חומר לבוחן:
1) אנגלית – יחידות 10,9. 
2) חשיבה מילולית – יחידות מס’ 2,1.
3) חשיבה כמותית – פרק שלם מבחינה.

להלן תאריכי הסימולציות הבאות:
מפגש מס’ 25 – סימולציה מס’ 3 – יום שני – 16.12.19 – שעת התחלה: 13:30
מפגש מס’ 27 – סימולציה מס’ 4 – יום שישי – 20.12.19 – שעת התחלה: 08:30
מפגש מס' 29 – סימולציה מס' 5 – יום שלישי – 24.12.19 – שעת התחלה: 14:30