תוכן המפגש:
סימולציה מס' 4
ש”ב:

– "סגירת חורים" – פתרון ש"ב קודמים שלא הספקתם.

– לימוד בע"פ – ידע נדרש לבחינה שנמסר במהלך הקורס – חזרה ושינון יבש!

– אנגלית: ספטמבר 19 שני, יולי 19 שני, מרץ 19 שני


– מילולית: יולי 17 ראשון ושני, אפריל 17 ראשון ושני


– כמותית: פברואר 16 ראשון ושני 

להלן תאריך הסימולציה האחרונה:
מפגש מס’ 29 – סימולציה מס’ 5 – יום שלישי – 24.12.19 – שעת התחלה: 14:30