תוכן המפגש:
חשיבה כמותית
ש”ב:

– “סגירת חורים” – פתרון ש”ב קודמים שלא הספקתם.

– לימוד בע”פ – ידע נדרש לבחינה שנמסר במהלך הקורס – חזרה ושינון יבש!

– חשיבה 
כמותית – מבחנים במתכונת הישנה:
 # אפריל 11 ראשון ושני, פברואר 2011 ראשון ושני (פתרון ללא מגבלת זמן – תרגול רגוע ושליו של השאלות בכיף ככל האפשר) 

להלן תאריך הסימולציה האחרונה:
מפגש מס’ 29 – סימולציה מס’ 5 – יום שלישי – 24.12.19 – שעת התחלה: 14:30