נוכחות:
היעדרות: – 
איחורים: רוזנשטיין דניאלה – 4 דקות  
יציאה מקדמת: –
תוכן המפגש:
כללי: –
מטלת הכתיבה:
2. הקריטריונים לבדיקת מטלת הכתיבה
2.1 ממד הלשון – הכרת חמשת הקריטריונים
2.2 ממד התוכן – הכרת ארבעת הקריטריונים
אנגלית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.2 יחידה 2 – מילים 250-126 במסגרת בוחן מס’ 2
חשיבה מילולית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.2 יחידה 2 – מילים 200-101 במסגרת בוחן מס’ 2
חשיבה כמותית:
1.41-1.33 (ראה תוכן עניינים)
שיעורי בית:
כללי: – 
מטלת הכתיבה: –
אנגלית:
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 3: מילים 375-251 
חשיבה מילולית:
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 3: מילים 300-201
חשיבה כמותית:
1) ספר מבוא לכמותי: עמ’ 122-95
2) נספח 5.8 – אלגברה: 1.41-1.33
ציוד למפגש הבא:
כללי: מחרת טיפים, סטופר.  
מטלת הכתיבה: – 
אנגלית: – 
חשיבה מילולית: מחברת 
חשיבה כמותית: מחברת  
נושאי לימוד לבוחן מס’ 3 שייערך במפגש מס’ 4 בתאריך 31.1.20:
מטלת הכתיבה: –
אנגלית: יחידה 3
חשיבה מילולית: יחידה 3
חשיבה כמותית: אלגברה 1.41-1.33