תוכן המפגש

כללי
1. מענה על שאלות משיעורי הבית

2. בוחן מס' 4

אנגלית
1.3.3 יחידה מס' 3 מילים 375-251 כחלק מבוחן מס' 4

חשיבה מילולית
1.3.3 יחידה מס' 3 מילים 300-201 כחלק מבוחן מס' 4

חשיבה כמותית
1.63 ביטול שורש בכמנה  
1.64 משוואות עם שורשים
1.65 מערכות משוואות עם שורשים
1.66 אי שוויונות עם שורשים
1.67 ערך מוחלט 
1.68 משוואות עם ערך מוחלט 
1.69 מערכות משוואות עם ערך מוחלט
1.70 אי שוויונות עם ערך מוחלט
1.71 מערכות של אי שוויונות עם ערך מוחלט
1.72 ציר המספרים 
1.73 אותיות ומספרים 
1.74 הגדרת פעולה
1.75 אחוזים
1.76 מעבר מכתבי אחוזים לכתיב שברים
1.77 מעבר מכתיב שברים לכתיב אחוזים
1.78 מעבר מכתיב אחוזי לכתיב עשרוני
1.79 מעבר מכתיב עשרוני לכתיב אחוזים
1.80 תרגילי חישוב עם אחוזים  

ש"ב

אנגלית
ספר עושר לשוני – יחידה מס' 4, מילים 500-376

חשיבה מילולית
ספר עושר לשוני – יחידה מס' , מילים 400-301

חשיבה כמותית
1. ספר תרגול נוסף כמותי – עמ' 100-87, 196-133
2. נספח מס' 12: אלגברה (פעולות 1.80-1.63) | להורדת הקובץ לחץ כאן

ציוד למפגש מס' 6: כלי כתיבה ומחברת הקורס בלבד.

במפגש מס' 6 ייערך שני בחנים:


בוחן מס' 5 – נושאי הבוחן:
1) אנגלית – יחידה מס' 4 מילים 500-376. 
2) חשיבה מילולית – יחידה מס' 4 מילים 400-301.
3) חשיבה כמותית – פעולות 1.80-1.63

בוחן מס' 6 – כתיבת פיסקת הפתיחה