נושאי הלימוד בבחינות הבגרות במתמטיקה ברמת 5 יח"ל

טכניקה אלגברית

בעיות מילוליות

סדרות

הסתברות

גאומטרייה

טריגונומטרייה

טריגונומטרייה במרחב

חשבון דיפרנציאלי 

חשבון אינטגרלי

גאומטרייה אנליטית

וקטורים

מספרים מרוכבים

בעיות גדילה ודעיכה

מיון נושאי הלימוד בבחינות הבגרות במתמטיקה ברמת 5 יח"ל לשני השאלונים

שאלון 581

טכניקה אלגברית

בעיות מילולית

סדרות

הסתברות

גאומטרייה

טריגונומטרייה

חשבון דיפרנציאלי

חשבון אינטגרלי

שאלון 582

טכניקה אלגברית

גאומטרייה אנליטית

וקטורים

טריגונומטרייה במרחב

מספרים מרוכבים

בעיות גדילה ודעיכה

חשבון דיפרנציאלי

חשבון אינטגרלי