(1) כללי:

נספח 1.1 – טיפים לתקופת הקורס

נספח 1.2 – גיליון לסימון התשובות בבחינה

נספח 1.3 – מבנה הבחינה הפסיכומטרית (מבט "שטחי")

(2) כתיבת החיבור:

נספח 2.1 – הכרת הדף לכתיבת החיבור

נספח 2.2 – אינפורמציה מקדימה על אודות מטלת הכתיבה

נספח 2.3 – אסטרטגיות למציאת טיעונים

נספח 2.4 – תחביר ודקדוק – תמצות לתלמידי פסיכומטרי

נספח 2.5 – המבנה הקלאסי לכתיבת החיבור המוצע על ידינו

נספח 2.6 – ניהול זמן בעת כתיבת החיבור תוך היצמדות למבנה הקלאסי

(3) אנגלית:

נספח 3.1 – מבנה פרקי האנגלית

נספח 3.2 – ניהול זמן בפרקי האנגלית

(4) חשיבה מילולית:

נספח 4.1 – מבנה פרקי החשיבה המילולית

נספח 4.2 – ניהול זמן בפרקי החשיבה המילולית

נספח 4.3 – אנלוגיות

(5) חשיבה כמותית:

נספח 5.1 – מבנה פרקי החשיבה הכמותית

נספח 5.2 – ניהול זמן בפרקי החשיבה הכמותית

נספח 5.3 – לוח הכפל 10-1

נספח 5.4 – ריבועי המספרים 34-11

נספח 5.5 – אלגברה: פעולות 1.11-1.1

נספח 5.6 – תכונות התחלקות 10-1

נספח 5.7 – אלגברה: פעולות 1.33-1.12

 

נספח 5.8 – אלגברה: פעולות 1.41-1.33

 

נספח 5.9 – אלגברה: 1.42-1.51

נספח 5.10 – אלגברה: 1.59-1.52

 

נספח 5.11 – אלגברה: 1.68-1.60

 

נספח 5.12 – אלגברה: 1.74-1.69

 

נספח 5.13 – נספח מס’ 16 מהקורס הקודם: אלגברה – שברים (22 תרגילים ללא תשובות) להורדת הקובץ לחץ כאן

נספח 5.14 – נספח מס’ 17 מהקורס הקודם: אלגברה – ביטויים (25 תרגילים ללא תשובות) להורדת הקובץ לחץ כאן

נספח 5.15 – נספח מס’ 18 מהקורס הקודם: אלגברה – משוואות (37 תרגילים ללא תשובות) להורדת הקובץ לחץ כאן

נספח 5.16 – אלגברה: 1.80-1.75 + תרגילי חזרה באלגברה I, II, III,VI

נספח 5.17 – אלגברה: תרגילי חזרה באלגברה V,VI,VII

נספח 5.18 – גאומטרייה: קטעים וזוויות – 42 שאלות

נספח 5.19 – גאומטרייה: זוויות – 15 שאלות 

נספח 5.20 –  גאומטרייה: זוויות – 15 שאלות 

נספח 5.21 – אלגברה: אי שוויונות – 28 שאלות

נספח 5.22 – אלגברה: חזקות ושורשים – 47 שאלות

נספח 5.23 – אלגברה: ערך מוחלט – 33 שאלות

נספח 5.24 – גאומטרייה: ישרים – 10 שאלות

נספח 5.25 – גאומטרייה: משולשים – 39 שאלות

נספח 5.26 – אלגברה: ציר מספרים – 25 שאלות

נספח 5.27 – אלגברה: תרגילים באותיות – 24 שאלות

נספח 5.28 – אלגברה: הגדרת פעולה – 23 שאלות

נספח 5.29 – אלגברה: הבנה אלגברית – 10 שאלות

נספח 5.30 – גאומטרייה: ישרים – 20 שאלות

נספח 5.31 – גאומטרייה: משולשים – 60 שאלות

נספח 5.32 – גאומטרייה: מרובעים – 60 שאלות

נספח 5.33 – גאומטרייה: מצולעים ומעגל – 136 שאלות

נספח 5.34 – אלגברה: שברים – 30 שאלות

נספח 5.35 – גאומטרייה: דמיון – שאלות 24-1 ללא שאלות 11,13,18 – 21 שאלות

נספח 5.36 – גאומטרייה: דמיון – תרגול – שאלות 40-1 ללא שאלות 4,18,19,20,21,27,30 – 33 שאלות

נספח 5.37 – אלגברה: ביטויים – תרגול – 30 שאלות

נספח 5.38 – אלגברה: משוואות – תרגול – 50 שאלות

נספח 5.39 – גאומטרייה: תלת־ממד – 50 שאלות

נספח 5.40 – גאומטרייה: הבנה גאומטרית – 25 שאלות

נספח 5.41 – גאומטרייה: מערכת צירים – 30 שאלות

נספח 5.42 – בעיות מילוליות – יחידות 2-1 – שאלות 50-1

 

נספח 5.43 – אלגברה – שברים וביטויים – 15 תרגילים


נספח 5.44 – אלגברה – משוואות – 20 תרגילים

 

נספח 5.45 – אלגברה – אי שוויונות – 10 תרגילים

נספח 5.46 – אלגברה – חזקות ושורשים – 20 תרגילים

 

נספח 5.47 – אלגברה – ערך מוחלט – 10 תרגילים

 

נספח 5.48 – אלגברה – מספרים ראשוניים – 20 תרגילים

 

נספח 5.49 – אלגברה – חלוקה ושארית – 15 תרגילים

 

נספח 5.50 – אלגברה – מספרים שלמים – 25 תרגילים

 

נספח 5.51 – אלגברה – ציר המספרים – 10 תרגילים

 

נספח 5.52 – אלגברה – תרגילים באותיות – 15 תרגילים

 

נספח 5.53 – אלגברה – הגדרת פעולה – 20 תרגילים

 

נספח 5.54 – אלגברה – הבנה אלגברית – 15 תרגילים

 

נספח 5.55 – בעיות מילוליות מסוג ניסוי וטעייה – 20 תרגילים

 

נספח 5.56 – בעיות מילוליות מסוג כלליות – 30 תרגילים

 

נספח 5.57 – בעיות מילוליות מסוג אחוזים – 20 תרגילים

 

נספח 5.58 – בעיות מילוליות מסוג חפיפה – 10 תרגילים

 

נספח 5.59 – בעיות מילוליות מסוג ממוצעים – 15 תרגילים

 

נספח 5.60 – בעיות מילוליות הספק – 20 תרגילים

 

נספח 5.61 – בעיות מילוליות מסוג תנועה – 30 תרגילים

 

נספח 5.62 – בעיות מילוליות מסוג צירופים – 20 תרגילים

 

נספח 5.63 – בעיות מילוליות מסוג הסתברות – 30 תרגילים

 

נספח 5.64 – גאומטרייה – ישרים ומשולשים – 30 תרגילים

 

נספח 5.65 – גאומטרייה – מרובעים – 30 תרגילים

 

נספח 5.66 – גאומטרייה – מעגלים – 25 תרגילים

 

נספח 5.67 – גאומטרייה – מצולעים – 10 תרגילים

 

נספח 5.68 – גאומטרייה – תלת־ממד – 30 תרגילים

 

נספח 5.69 – גאומטרייה – דמיון – 30 תרגילים

 

נספח 5.70 – גאומטרייה – מערכת צירים – 10 תרגילים

 

נספח 5.71 – גאומטרייה – הבנה גאומטרית – 30 תרגילים

 

נספח 5.72 – הסקה מתרשים/מטבלה – 20 תרגילים