נספחים הקשורים לבחינה הפסיכומטרית בכללותה

נספח 1.1: מבנה הבחינה הפסיכומטרית

נספח 1.2: עצות לתקופת הלמידה בקורס

נספח 1.3: גיליון לסימון התשובות בבחינה 

נספח 1.4: עצות העוסקות בשינון ובחזרות לטובת זכירה בעל־פה עת הבחינה 

נספחים הקשורים למטלת הכתיבה

נספח 2.1: דף לכתיבת החיבור 

נספח 2.2: אינפורמציה מקדימה על אודות מטלת הכתיבה

נספח 2.3: הקריטריונים לבדיקת מטלת הכתיבה 

נספח 2.4: דרכי חשיבה למציאת טיעונים במטלת הכתיבה 

נספחים הקשורים לפרקי האנגלית

נספח 3.1: ספרי קריאה מומלצים באנגלית לתקופת הקורס

נספח 3.2: תחיליות וסופיות עבור שאלות מסוג השלמת משפט

נספחים הקשורים לפרקי החשיבה המילולית

נספח 4.1: ספרי קריאה מומלצים בעברית לתקופת הקורס  

נספחים הקשורים לפרקי החשיבה הכמותית

נספח 5.1: דף עזר לפרקי החשיבה הכמותית המופיע בראש כל פרק בבחינה

נספח 5.2: אלגברה – לוח הכפל 13-1

נספח 5.3: אלגברה – ריבועי המספרים 35-0

נספח 5.4: אלגברה – תכונות התחלקות 10-1

נספח 5.5: אלגברה – פעולות 1.9-1.1 

נספח 5.6: אלגברה – פעולות 1.33-1.10

נספח 5.7: אלגברה – פעולות 1.41-1.34

נספח 5.8: אלגברה – פעולות 1.54-1.42

נספח 5.9: אלגברה – פעולות 1.70-1.55

נספח 5.10: אלגברה – פעולות 1.75-1.71

נספח 5.11: אלגברה – פעולות 1.84-1.76

נספח 5.12: נספח 5.18 אביב 2020 – גאומטרייה: קטעים וזוויות – 42 תרגילים

נספח 5.13: נספח 5.19 אביב 2020 – גאומטרייה: זוויות – 15 תרגילים

נספח 5.14: נספח 5.20 אביב 2020 –  גאומטרייה: זוויות – 15 תרגילים נוספים 

נספח 5.15: נספח 5.40 אביב 2020 – גאומטרייה: הבנה גאומטרית – 25 תרגילים

נספח 5.16: נספח 5.43 אביב 2020 – אלגברה: שברים וביטויים – 15 תרגילים


נספח 5.17: נספח 5.44 אביב 2020 – אלגברה: משוואות – 20 תרגילים

 

נספח 5.18: נספח 5.45 אביב 2020 – אלגברה: אי שוויונות – 10 תרגילים


נספח 5.19: נספח 5.46 אביב 2020 – אלגברה: חזקות ושורשים – 20 תרגילים

 

נספח 5.20: נספח 5.47 אביב 2020 – אלגברה: ערך מוחלט – 10 תרגילים

נספח 5.21: נספח 5.13 אביב 2020 – אלגברה: שברים – 22 תרגילים ללא תשובות

נספח 5.22: נספח 5.39 אביב 2020 – גאומטרייה: תלת־ממד – 50 תרגילים

נספח 5.23: נספח 5.38 אביב 2020 – אלגברה: משוואות – 50 תרגילים ללא תשובות

נספח 5.24: נספח 5.36 אביב 2020 – גאומטרייה: דמיון –40 תרגילים ללא תשובות

נספח 5.25: נספח 5.50 אביב 2020 – אלגברה: מספרים שלמים – 25 תרגילים

 

נספח 5.26: נספח 5.51 אביב 2020 – אלגברה: ציר המספרים – 10 תרגילים

 

נספח 5.27: נספח 5.53 אביב 2020 – אלגברה: הגדרת פעולה – 20 תרגילים

 

נספח 5.28: נספח 5.54 אביב 2020 – אלגברה: הבנה אלגברית – 15 תרגילים

נספח 5.29: נספח 5.64 אביב 2020 – גאומטרייה: ישרים ומשולשים – 30 תרגילים


נספח 5.30: נספח 5.65 אביב 2020 – גאומטרייה: מרובעים – 30 תרגילים


נספח 5.31: נספח 5.66 אביב 2020 – גאומטרייה: מעגלים – 25 תרגילים


נספח 5.32: נספח 5.67 אביב 2020 – גאומטרייה: מצולעים – 10 תרגילים

 

נספח 5.33: נספח 5.52 אביב 2020 – אלגברה: תרגילים באותיות – 15 תרגילים

נספח 5.34: שאלות מילוליות – יחידות 10-1 (בכל יחידה יש 25 שאלות)