משוואות ומערכות משוואות
1. בעת פתרון משוואה יש"להפוך" סימן כאשר מבצעים "העברת אגף". 
2. יש למצוא את קבוצת ההצבה בכל משוואה בה יש משתנה במכנה. למציאת קבוצת ההצבה יש לומר שכל הביטוי הנמצא במכנה שונה מאפס. 
3. בעת מציאת מכנה משותף יש לזכור כי הוא חייב להיות מספר (או ביטוי) המתחלק ללא שארית בכל המכנים. מומלץ למצוא את המכנה המשותף המינימלי (כלומר הקטן ביותר האפשרי).   
4. מערכות של שתי משוואות ושני נעלמים פותרים בשיטת השוואת מקדמים או בשיטת ההצבה. 
5. נוסחת השורשים מופיעה בנוסחאון שתקבלו בבחינות הבגרות. 
6. כדי לפתור משוואה ריבועית מסודרת בעזרת המחשבון יש להקיש על המקש mode ואח"כ על המקש 5 ואח"כ על המקש 3. 
7. תשובה סופית למערכת של שתי משוואות ושני נעלמים תוצג, למשל, כך: (8,2). באופן דומה, תשובה סופית למערכת של שלוש משוואות ושלושה נעלמים תוצג, למשל, כך: (1,4,7-). 
8. במערכת של 3 משוואות ו־3 נעלמים ממעלה ראשונה מומלץ לבודד את אחד המשתנים באחת המשוואות ולהציב זאת בשתי המשוואות האחרות. כך, נקבל מערכת של שתי משוואות ושני נעלמים איתה אנו יודעים להתמודד בעזרת שיטת השוואת המקדמים או בעזרת שיטת ההצבה. 
 
חזקות ושורשים
1. נהוג להשאיר תשובה עם מעריך חיובי.
2. נהוג להשאיר תשובה ללא שורש במכנה. 
3. שורש ריבועי תמיד אי שלילי (0 או חיובי). 
4. שורש מסדר n תמיד אי שלילי (0 או חיובי) כאשר n זוגי.
5. שורש מסדר n יכול להיות 0 או שלילי או חיובי כאשר n אי זוגי.
6. חוקי החזקות והשורשים חלים על פעולות הכפל והחילוק ואינם חלים על פעולות חיבור וחיסור. 
7. מותר לכפול ולחלק שורשים מאותו סדר.
8. ישנם 9 חוקי חזקות ו־3 חוקי שורשים אותם עלינו להכיר. להלן קישור להורדת קובץ להדפסה המסכם זאת.  

נוסחאות הכפל המקוצר
1. יש שלוש נוסחאות לכפל מקוצר ממעלה שנייה ואת שלושתן תוכלו לפגוש בנוסחאון הבגרות. 
2. יש ארבע נוסחאות לכפל מקוצר ממעלה שלישית ואת ארבעתן תוכלו לפגוש בנוסחאון הבגרות. 

פירוק לגורמים
1. בפירוק לגורמים ע"י הוצאת גורם משותף יש להוציא את הגורם המשותף המקסימלי (כלומר הגדול ביותר האפשרי). 
2. בפירוק לגורמים בעזרת הנוסחה להפרש ריבועים יש לזהות את המבנה הבא: "ביטוי בריבוע פחות ביטוי בריבוע". 
3. פירוק לגורמים בעזרת הנוסחאות לדו איבר בריבוע מבוססות אל שלושת הנוסחאות לכפל מקוצר ממעלה שנייה. תידרשו "לחזור ברוורס" כלומר לבצע פעולה הפוכה לפתיחת הסוגריים. 
4. פירוק לגורמים של תלת איבר ריבועי (טרינום) ייעשה בעזרת המחשבון (mode  >  5  >  3). יש להבחין בין פירוק במצב בו 1=a לבין מצב בו a שונה מ־1.