שאלון 481 (65% מהציון הסופי)

 

אלגברה – תשתית אלגברית לשאלון 481

חוקי חזקות ושורשים

שאלות מילוליות

גאומטרייה אנליטית

גאומטרייה אנליטית – נוסחאות לתלמידי 4 יח"ל 

הסתברות

הנדסת המישור

חיבור וחיסור קטעים וזוויות – תרגול יסודי

טריגונומטריה במישור

נושא מס' 6: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

שאלון 482 (35% מהציון הסופי)

 

אלגברה – תשתית אלגברית לשאלון 482

 
סדרות


טריגונומטריה במרחב


חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי


שאלות גדילה ודעיכה