איכות הבחינה הפסיכומטרית

בחינה בתנאים מותאמים

בחינות משנים עברו – החל ממועד אוקטובר 2012

בחינות משנים עברו – עד מועד יולי 2012

הדף לסימון התשובות בבחינה

היכן אני אבחן?

הנחיות לנבחנים: לפני הבחינה, במהלכה ואחריה

הסכם התקשרות

הרשמה לבחינה הפסיכומטרית

זכירה בעל פה

טיפים לבחינה הפסיכומטרית

לימוד מקדים לקורסי אבירם פלדמן

מבחן אמי"ר

מבחן אמיר"ם

מבחן פסיכומטרי ממוחשב (מפע"מ)

מבנה הבחינה הפסיכומטרית

מהי הבחינה הפסיכומטרית?

מוניטין בית הספר

מועדי הבחינה הפסיכומטרית

מורי בית הספר

מחירים

מחשבון ציון פסיכומטרי

מטלות יומיומיות קבועות לתקופת הקורס

מיון להשכלה גבוהה

סטופר

סיפור ההקמה

ציוני הבחינה הפסיכומטרית

קורס פסיכומטרי באבירם פלדמן

קורסי 700 PLUS

שאלות ותשובות

שפות הבחינה הפסיכומטרית

תחומי הפעילות של בית הספר

תלמידים ממליצים

תשלום באמצעות הפיקדון הצבאי