הבחינה הפסיכומטרית

הבחינה הפסיכומטרית היא בחינת כניסה לאוניברסיטאות במדינת ישראל ומטרתה לסייע לנבחן להתקבל ללימודים האקדמיים בהם הוא חפץ במוסד האקדמי בו הוא רוצה ללמוד כדי לרכוש תואר אקדמי. כמו כן, ציוני הבחינה הפסיכומטרית נדרשים גם על ידי מספר לא מבוטל של מכללות במדינת ישראל. הבחינה הנ"ל נחשבת בעיני המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בישראל לכלי טוב למדי לחיזוי סיכויי ההצלחה של מועמד ללימודים אקדמיים במוסדות להשכלה הגבוהה. הבחינה הפסיכומטרית משמשת את המוסדות להשכלה הגבוהה בישראל למיין את המועמדים המבקשים להתקבל לחוגיהם תוך שקלול ציוני בחינות הבגרות וכן תוך שימוש בכלי הערכה נוספים. זאת ועוד, היא מדרגת את הנבחנים בסולם הערכה אחיד כך שהרקע האישי והרקע החברתי של הנבחנים משפיעים עליה פחות מכפי שהם משפיעים על אמצעי מיון אחרים. מחקרים רבים מצביעים על כך שלבחינה הפסיכומטרית כושר חיזוי טוב דהיינו מרבית הנבחנים שקיבלו ציונים גבוהים בבחינה הפסיכומטרית מצליחים בלימודיהם האקדמיים יותר ממרבית הנבחנים שקיבלו ציונים נמוכים יותר בבחינה הפסיכומטרית.

להלן מידע חיוני נוסף על אודות הבחינה הפסיכומטרית:

> איכות הבחינה הפסיכומטרית
> בחינה בתנאים מותאמים
בחינות משנים עברו – החל ממועד אוקטובר 2012
בחינות משנים עברו – עד מועד יולי 2012
הדף לסימון התשובות בבחינה
> היכן אני אבחן?
> הנחיות לנבחנים: לפני הבחינה, במהלכה ואחריה
הסכם התקשרות
הרשמה לבחינה הפסיכומטרית
> זכירה בעל פה
> טיפים לבחינה הפסיכומטרית
> לימוד מקדים לקורסי אבירם פלדמן
> מבחן אמי"ר
> מבחן אמיר"ם
> מבחן פסיכומטרי ממוחשב (מפע"מ)
מבנה הבחינה הפסיכומטרית
> מהי הבחינה הפסיכומטרית?
> מוניטין בית הספר
> מועדי הבחינה הפסיכומטרית
> מורי בית הספר
> מחירים
> מחשבון ציון פסיכומטרי
> מטלות יומיומיות קבועות לתקופת הקורס
> מיון להשכלה גבוהה
> סטופר
> סיפור ההקמה
> ציוני הבחינה הפסיכומטרית
> קורס פסיכומטרי באבירם פלדמן
> קורסי 700 PLUS
> שאלות ותשובות
> שפות הבחינה הפסיכומטרית
> תחומי הפעילות של בית הספר
> תלמידים ממליצים
> תשלום באמצעות הפיקדון הצבאי