בעמוד זה תוכלו למצוא את בחינות הבגרות במתמטיקה מאז שנת 2009. הבחינות הללו מוינו, עבורכם, לשבעה השאלונים המקיפים את לימודי המתמטיקה ברמת 3 יח”ל, ברמת 4 יח”ל וברמת 5 יח”ל. עליכם לדעת כי הכנתכם לבחינות הבגרות במתמטיקה, לכלל השאלונים הנ”ל, חייבת בעינינו להסתיים בפתרון בחינות בגרות רבות ככל הניתן מפני שאין לכך תחליף, שוב – כך לטעמנו. פתרון בחינות הבגרות משנים עברו עשוי לספק תועלת לתלמיד שיעשה זאת מכמה טעמים. נציג בפניכם שני יתרונות בולטים, לתפיסתנו, אשר מטרתם להעלות למי מכם הקורא שורות אלה את המוטיבציה לעשות כן.

ראשית, היכרות עם סגנון השאלות הנהוגות בבחינות הבגרות – אנו סבורים שלאחר פתרון בחינות בגרות רבות הפותר יבין טוב יותר למה עליו לצפות, הוא יבין היטב את אופיין של שאלות הבגרות ואט-אט ירכוש מספר הרגלי עבודה חכמים לקראת בחינות הבגרות אליהן הוא נערך. לחלק ניכר מן השאלות בבחינות הבגרות ישנם מאפיינים זהים, דוגמה קטנה ופשוטה היא השימוש הרב ב”סעיפי מדרגה” (מצב בו פתרון סעיף א’, למשל, יסייע לכם לפתור את סעיף ב’. כעת, פתרון סעיף ב’ יסייע לכם לפתור את סעיף ג’, וכך הלאה) וישנן דוגמאות נוספות למאפייני השאלות בבחינות הבגרות. 

שנית, “מבחן עצמי” – בהתמודדות עם פתרון של שאלות מבחינות הבגרות הקודמות יש משום “מבדק עצמי” בו על התלמיד לבחון את יכולותיו על-ידי “עימות” עם השאלות הללו. עליכם לשאול את עצמכם האם אתם מצליחים לענות בכוחות עצמכם על השאלות הנ”ל, ועליכם לבחון את סוגיית הזמן – האם אתם מצליחים לפתור את השאלות במסגרת הזמן הנכונה. לסיום, שאלו את עצמכם מהן נקודות התורפה ומהן נקודות החוזק של כל אחד מכם שכן התשובה לשאלה זו צפויה להתבהר לכם תוך כדי פתרון השאלות מבחינות הבגרות הקודמות.  

לסיום, צירפנו לנוחיותכם את התשובות הסופיות של כלל הבחינות הנ”ל, ובאופן מדורג נעלה גם הצעות פתרון מלאות לכל השאלות בכלל בחינות הבגרות. אנו מאחלים לכולכם לימוד פורה ולימוד מועיל.

להלן קישורים לבחינות הבגרות במתמטיקה בהתאם למספרי השאלונים:

שאלון 182

שאלון 381

שאלון 382

שאלון 481

שאלון 482

שאלון 581

שאלון 582