על אודות בית הספר

אבירם פלדמן מלמד מתמטיקה מאז שנת 2001, מחבר ספרי לימוד במתמטיקה, מחבר ספרי לימוד לבחינה הפסיכומטרית ומייסד בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי הקרוי על שמו. הביקוש הרב ללמוד מתמטיקה עם אבירם פלדמן גדל בהתמדה מאז שנת 2001 בה התחיל אבירם ללמד והוא אשר הוביל את אותו להקים את בית הספר המכשיר מזה שנים רבות, וכך בכל שנה, מאות תלמידים לבחינות הבגרות במגוון מקצועות וכן מכשיר את תלמידיו בהצטיינות ובחריצות לבחינה הפסיכומטרית.
לא זאת בלבד, בנוסף לקורסי ההכנה לבחינות הבגרות ולבחינה הפסיכומטרית המוצעים על ידי בית הספר מרי ביה"ס מלמדים גם באופן פרטני דהיינו באמצעות שיעורים פרטיים בכלל מקצועות הבגרות ובכל הגילים, לרבות סטודנטים במגוון רב של קורסים אקדמיים.
ברבות השנים נכתבו חומרי למידה מצוינים על ידי מורי בית הספר והוצאו לאור ספרי לימוד במתמטיקה, באנגלית וכן ספרי לימוד לבחינה הפסיכומטרית. הללו משמשים אותנו בהכנת כלל תלמידינו במסגרות השונות לבחינות הבגרות ולבחינה הפסיכומטרית.
את לימודיו האקדמיים הקדיש אבירם פלדמן למתמטיקה ולניהול ובשיתוף פעולה מופתי אבירם וכלל מורי ביה"ס מלמדים את תלמידיהם מתוך אהבת אמת להוראה לצד רצון כביר להצליח ולהצטיין במלאכתם. עת כתיבת השורות הללו ביה"ס מונה שני סניפים – האחד, בקריית גת והשני, בקריית מלאכי. אנו עתידים להקים את הסניף השלישי באשדוד ועומלים על כך בחריצות ובתבונה בימים אלו.