שנת 2020
קיץ ב' תש"ף מיום 06.07.2020תשובות סופיותהצעת פתרון מלאה
קיץ א' תש"ף מיום 01.07.2020תשובות סופיותהצעת פתרון מלאה
חורף תש"ף מיום 23.01.2020תשובות סופיותהצעת פתרון מלאה
שנת 2017
קיץ ב' תשע"ז מיום 13.07.2017תשובות סופיותהצעת פתרון מלאה
קיץ א' תשע"ז מיום 22.05.2017תשובות סופיותהצעת פתרון מלאה
חורף תשע"ז מיום 23.01.2017תשובות סופיותהצעת פתרון מלאה
שנת 2015
קיץ ב' תשע"ה מיום 09.07.2015תשובות סופיותהצעת פתרון מלאה
קיץ א' תשע"ה מיום 20.05.2015תשובות סופיותהצעת פתרון מלאה
חורף תשע"ה מיום 22.01.2015תשובות סופיותהצעת פתרון מלאה
שנת 2009
קיץ ב' תשס"ט מיום 14.07.2009תשובות סופיותהצעת פתרון מלאה
קיץ א' תשס"ט מיום 25.05.2009תשובות סופיותהצעת פתרון מלאה