קורסי ההכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד נלמדים שלוש פעמים בשבוע לכל אורך הקורס. אורכו של כל מפגש הוא 6 שעות לימוד אקדמיות, מספר המפגשים לאורך הקורס הוא 70-60 כלומר 420-360 שעות לימוד אקדמיות. 
קורסי ההכנה לבחינה הפסיכומטרית נלמדים, אף הם, שלוש פעמים בשבוע לכל אורך הקורס. אורכם של 20 מתוך 30 מפגשי הלימוד בקורס הוא 6 שעות לימוד אקדמיות ואורכם של 5 מתוך 30 המפגשים הללו הוא 5 שעות לימוד אקדמיות, ואורכם של 5 מתוך 30 המפגשים הללו הוא 3 שעות לימוד אקדמיות, ובכך מסתכם מניין שעות הלימוד בקורס ל־160 שעות לימוד אקדמיות לכל הפחות.  
יתרת קורסי ההכנה לבחינות הבגרות נלמדים במתכונת דו־שבועית והיקף שעות הלימוד שונה מקורס לקורס מטבעו של דבר.
לקבלת מידע מדויק אנו מזמינים אותך לפנות לאחד מסניפינו. הצטרפו לאלפי תלמידינו שהוכשרו לבחינות הבגרות ולבחינה הפסיכומטרית במרוצת השנים.