אלגברה
1. משוואות
2. משוואות עם פרמטרים
3. משוואות מיוחדות
4. אי שוויונות
5. חזקות ושורשים
6. לוגריתמים
7. ערך מוחלט

גאומטרייה
1. קטעים
2. זוויות
3. ישרים מקבילים
4. משולש
5. סכום הזוויות במשולש
6. סכום הזוויות במרובע ובמצולעים
7. חפיפת משולשים
8. משולש שווה שוקיים 
9. דלתון
10. אי שיוויונות במשולש
11. משפט חפיפה רביעי
12. אנך אמצעי
13. חוצה זווית
14. משולש ישר זווית
15. מקבילית
16. מלבן
17. מעויין
18. ריבוע
19. טרפז רגיל
20. טרפז ישר זווית
21. טרפז שווה שוקיים
22. קטע אמצעים במשולש
23. קטע אמצעים בטרפז
24. נקודת מפגש התיכונים במשולש
25. שטחים של משולש ומרובעים
26. משפט פיתגורס
27. יחס ופרופורציה
28. משפט תאלס
29. משפט הפוך למשפט תאלס
30. הרחבה א למשפט תאלס
31. משפט הפוך להרחבה א של מפשט תאלס
32. הרחבה ב למשפט תאלס
33. משפט הפוך להרחבה ב של משפט תאלס
34. משפט חוצה זווית פנימית במשולש
35. משפט הפוך למשפט חוצה זווית פנימית במשולש
36. 
הגדרת המעגל ומושגים יסודיים
37. אנך ממיתר המעגל למיתר
38. מיתרים ומרחקיהם מהמרכז
39. זווית היקפית
40. זווית היקפית הנשענת על הקוטר
41. זוויות היקפיות הנשענות על קשתות שוות
42. זווית פנימית במעגל
43. זווית חיצונית למעגל
44. זווית ראייה
45. משיק למעגל
46. שני משיקים למעגל
47. זווית בין משיק למיתר

שאלות גדילה ודעיכה
1. מציאת כמויות
2. מציאת הבסיס 
3. מציאת הזמן
4. זמן מחצית חיים

גאומטרייה אנליטית
1. מערכת הצירים
2. המשוואה המפורשת של קו ישר
3. מציאת פרמטרים
4. התיאור הגרפי של הישר
5. תכונות השיפוע m
6. תכונת המקדם החופשי b
7. ישר העובר דרך ראשית הצירים 
8. ישר המקביל לציר ה־x 
9. ישר המאונך לציר ה־x
10. נקודות חיתוך של ישר עם הצירים 
11. נקודת חיתוך של שני ישרים 
12. אמצע קטע
13. אורך קטע
14. חיתוך, הקבלה והתלכדות של ישרים
15. משוואת ישר עפ"י שיפועו ונקודה שעליו 
16. משוואת ישר עפ"י שתי נקודות שעליו
17. ניצבות של ישרים
18. חלוקת קטע ביחס נתון
19. משוואה כללית של ישר
20. m=tana – הקשר בין שיפוע של ישר לזווית הנוצרת בינו לבין ציר ה־x
21. אזורי המישור ביחס לישר
22. חיתוך, הקבלה והתלכדות של ישרים המוצגים ע"י משוואה כללית 
23. ניצבות של ישרים המוצגים ע"י משוואה כללית
24. מרחק בין ישרים מקבילים המוצגים ע"י משוואה כללית
25. מרחק של ישרים מקבילים המוצגים ע"י משוואה מפורשת
26. מרחק בין נקודה לישר 
27. משוואת המעגל
28. התנאים שמשוואה ממעלה שנייה מייצגת מעגל
29. משוואת המשיק למעגל נקודה שעליו