מפגש מס' 1 מיום 2.2.20
נוכחות:
היעדרות: – 
איחורים: – 
יציאה מוקדמת: – 
תוכן השיעור:
1. משוואות ממעלה ראשונה עם משתנה אחד. 
2. מערכות של שתי משוואות ממעלה ראשונה עם שני משתנים.
3. משוואות ריבועיות עם משתנה אחד. 
ש"ב:
אלגברה א – עמ' 16 תר' 36-1.
נספח מס' 1.
נושאי לימוד לבוחן מס' 1 שייערך במפגש מס' 2 שייערך בתאריך 6.2.20:
כרך א עמ' 17-16 תר' 37-1

מפגש מס' 2 מיום 6.2.20
נוכחות:
היעדרות: – 
איחורים: – 
יציאה מוקדמת: קדוש מיכאל 10 דקות 
תוכן השיעור:
1. מענה על שאלות מתוך שיעורי הבית.
2. בוחן מס' 1. 
3. משוואות ריבועיות עם משתנה אחד. 
4. מערכת של שתי משוואות ממעלה שנייה עם שני משתנים. 
5. חזקות ושורשים. 
6. פירוק לגורמים. 
 
ש"ב:
אלגברה א –
עמ' 18-17 תר' 57-37
עמ' 21-20 תר' 45-22
עמ' 23 תר' 44-33
עמ' 27 תר' 28-1 (בעזרת מחשבון)
עמ' 28 תר' 46-29, 79-48
עמ' 33 תר' 18-1
נושאי לימוד לבוחן מס' 2 שייערך במפגש מס' 3 בתאריך 9.2.20:
כרך א עמודים 18-17 תר' 57-37

מפגש מס' 3 מיום 9.2.20
נוכחות:
היעדרות: – 
איחורים: –
יציאה מוקדמת: –
תוכן השיעור:
1. לימוד הטעויות האלגבריות מבוחן מס' 1.
2. מענה על שאלות משיעורי הבית.
3. בוחן מס' 2. 
4. פירוק לגרומים – עמ' 38-29. 
ש"ב:
אלגברה א'-
עמ' 37-33 תר' 159-1 (פעם נוספת את תרגילים 18-1). 
נושאי לימוד לבוחן מס' 3 שייערך במפגש מס' 4 בתאריך 13.2.20:
כרך א עמודים 37-33 תר' 159-1

מפגש מס' 4 מיום 13.2.20
נוכחות:
היעדרות: – 
איחורים: –
יציאה מוקדמת: –
תוכן השיעור:
1. מענה על שאלות משיעורי הבית.
2. בוחן מס' 3. 
4. אלגברה א: פרק שלישי – משוואות ומערכות משוואות עם פרמטרים 
5. אלגברה א: פרק חמישי – משוואות מיוחדות (משוואות דו ריבועיות)
ש"ב:
אלגברה א'-
עמ' 73 תר' 78-1 זוגיים
עמ' 79 תר' 34-1 זוגיים
עמ' 83 תר' 51-10 זוגיים
עמ' 85 תר' 15-1 זוגיים
עמ' 108 תר' 29-1 זוגיים 

נושאי לימוד לבוחן מס' 4 שייערך במפגש מס' 5 בתאריך 16.2.20:
כרך א פרק שלישי עמודים 85-69 (מבנה הבוחן: 4 תרגילים – אחד עבור כל תת כותרת בתוכן העיניינים (ראה עמוד 5), 25 נקודות עבור כל תרגיל) 

מפגש מס' 5 מיום 16.2.20
נוכחות:
היעדרות: דז'בסר רוזליה 
איחורים: –
יציאה מוקדמת: –
תוכן השיעור:
1. מענה על שאלות משיעורי הבית.
2. בוחן מס' 4. 
4. אלגברה א: פרק חמישי – משוואות מיוחדות. 
5. אלגברה א: פרק שישי – אי שוויונות.
ש"ב:
אלגברה א'-
עמ' 108 תר' 5,13,23,27
עמ' 109 תר' 5,6,7,11,14,16
עמ' 112 תר' 2,4,8,16,24,30,34,36,40
עמ' 115 תר' 1,2,3,4,6
עמ' 121 תר' 34-1   

נושאי לימוד לבוחן מס' 5 שייערך במפגש מס' 6 בתאריך 18.2.20:
כרך א: פרק 5 – משוואות מיוחדות 

מפגש מס' 6 מיום 18.2.20
נוכחות:
היעדרות: – 
איחורים: –
יציאה מוקדמת: –
תוכן השיעור:
1. מענה על שאלות משיעורי הבית.
2. בוחן מס' 5. 
4.כרך א: פרק שישי – אי שוויונות, סיום.
5. כרך ב-1: פרק ראשון – ערך מוחלט. 
ש"ב:
כרך א':
עמ' 122 תר' 44,46,48,52,54,5758,61,63,64,65,66,
עמ' 130 תר' 4,6,9,15,19,22,28,32,36,44,49,55,59,60,68,78,80
עמ' 142 תר' 4,11,19,22,28,35,44,50,56,64,70,92,98,103
כרך ב-1:
עמ' 12 תר' 7,9,11,12,13,14,15
עמ' 14 תר' 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,
נושאי לימוד לבוחן מס' 6 שייערך במפגש מס' 7 בתאריך 20.2.20:
כרך א: פרק 6 – אי שוויונות 

מפגש מס' 7 מיום 20.2.20
נוכחות:
היעדרות: לייבוביץ' לירון 
איחורים: מגידיש מעיין 123 דקות
יציאה מוקדמת: בובר איתי 15 דקות
תוכן השיעור:
1. מענה על שאלות משיעורי הבית.
2. בוחן מס' 6. 
3. כרך ב-1: פרק ראשון – ערך מוחלט, המשך וסיום.
4. כרך ג-2: פרק שני – חזקות, שורשים, משוואות מעריכיות.  
ש"ב:
כרך ב-1:

עמ' 15 תר' 12-1
עמ' 16 תר' 12-1
עמ' 18 תר' 18-1
כרך ג-2:
עמ' 80 תר' 36-22
עמ' 94 תר' 71-63
עמ' 96 תר' 58-1
נושאי לימוד לבוחן מס' 7 שייערך במפגש מס' 8 בתאריך 23.2.20:
כרך ב-1: פרק 1 – ערך מוחלט (משוואות ואי שוויונות) 

מפגש מס' 8 מיום 23.2.20
נוכחות:
היעדרות: – 
איחורים: –
יציאה מוקדמת: עליה ירין – 20 דקות
תוכן השיעור:
1. מענה על שאלות משיעורי הבית.
2. בוחן מס' 7. 
3. כרך ג-2: פרק שני ושלישי – אי שוויונות מעריכיים, לוגריתמים.  
ש"ב:
כרך ג-2:
עמ' 104 תר' 34-1
עמ' 111 תר' 54-25
עמ' 114 תר' 10-1
עמ' 115 תר' 28-23
עמ' 117 תר' 8-1
עמ' 118 תר' 25-1

נושאי לימוד לבוחן מס' 8 שייערך במפגש מס' 9 בתאריך 25.2.20:
כרך ג-2: פרק 2 – משוואות מעריכיות, אי שוויונות מעריכיים.

מפגש מס' 9 מיום 25.2.20
נוכחות:
היעדרות: – 
איחורים: אלייב גלית – 9 דקות
יציאה מוקדמת: –

תוכן השיעור:
1. מענה על שאלות משיעורי הבית.
2. בוחן מס' 8. 
3. כרך ג-2: פרק שלישי – משוואות לוגריתמיות, אי שוויונות לוגריתמים.  
ש"ב:
כרך ג-2:
עמ' 124 תר' 60-1
עמ' 132 תר' 34-1

נושאי לימוד לבוחן מס' 9 שייערך במפגש מס' 10 בתאריך 27.2.20:
כרך ג-2: פרק 3 – משוואות לוגריתמיות, אי שוויונות לוגריתמים. 

מפגש מס' 10 מיום 27.2.20
נוכחות:
היעדרות: – 
איחורים: אלייב גלית – 2 דקות, קורן יונתן 55 דקות, בן חמו ספיר 10 דקות
יציאה מוקדמת: –
תוכן השיעור:
1. מענה על שאלות משיעורי הבית.
2. בוחן מס' 9.
3. כרך א – פרק שני – גאומטרייה אנליטית.  
ש"ב:
כרך א:
עמ' 43 תר' 8,10,12,16,19,22,24,27,28,31,34,37,39,א5, 1
עמ' 47 תר' 4,7,10
עמ' 48 תר' 2,5,8
עמ' 49 תר' 2,5,7
לימוד למבחן מס' 1

נושאי לימוד למבחן מס' 1 שייערך במפגש מס' 11 בתאריך 1.3.20:
אלגברה – בחנים 9-1:
כרך א פרקים 1,3,5,6
כרך ב-1 פרק 1
כרך ג-2 פרקים 2,3

מפגש מס' 11 מיום 01.03.20
נוכחות:
היעדרות: – 
איחורים: בובר איתי, בן חמו ספיר – כמה דק'
יציאה מוקדמת: –
תוכן השיעור:
1. מענה על שאלות משיעורי הבית.
2. מבחן מס' 1.
3. כרך א – פרק שני – גאומטרייה אנליטית: סיום. פרק תשיעי – גאומטרייה – קטעים.  
ש"ב:
כרך א:
עמ' 52 תר' 19-1
עמ' 54 תר' 16-1
עמ' 56 תר' 19-1
עמ' 58 תר' 31-1
עמ' 61 תר' 16-1
עמ' 66 תר' 39-1

נושאי לימוד לבוחן מס' 10 שייערך במפגש מס' 12 בתאריך 03.03.20:
כרך א – פרק שני

מפגש מס' 12 מיום 03.03.20
נוכחות:
היעדרות: אלייב גלית, עליה ירין, קורן יונתן. 
איחורים: בובר איתי 10 דקות, לייבוביץ' לירון – 120 דקות
תוכן השיעור:
1. מענה על שאלות משיעורי הבית.
2. בוחן מס' 10.
3. כרך א – פרק תשיעי – גאומטרייה – זוויות ח"צ מק"מ, משולשים.  
ש"ב:
גאומטרייה:
כרך א – 
עמ' 210 תר' 2
עמ' 212 תר' 1
עמ' 214 תר' 2, 6(ב), 7(א,ג), 8
עמ' 217 תר' 2
עמ' 218 תר' 6,11,12
עמ' 222 תר' 4
עמ' 224 תר' 1,4,7,9

גאומטרייה אנליטית:
כרך ג-1 – 
עמ' 14 תר' 1,4,9,21
עמ' 17 תר' 1,2,3,4,8,10

נושאי לימוד למבחן מס' 1 מועד ב שייערך במפגש מס' 13 בתאריך 05.03.20:
אלגברה – בחנים 9-1:
כרך א פרקים 1,3,5,6
כרך ב-1 פרק 1
כרך ג-2 פרקים 2,3
+ לימוד הצעת הפתרון של מעד א
+ הבנת הערותיי על גבי מבחן מס' 1 מועד א

מפגש מס' 13 מיום 05.03.20
נוכחות:
היעדרות: קורן יונתן, לייזרוביץ' לירון. 
איחורים: מגידיש מעיין – 15 דקות
תוכן השיעור:
1. מענה על שאלות משיעורי הבית.
2. מבחן מס' 1 מועד ב.
3. כרך א – פרק תשיעי – גאומטרייה – משולש שווה שוקיים, דלתון, אי שוויונות במשולשים, משפט חפיפה רביעי, אנך אמצעי וחוצה זווית כמקומות גאומטריים.   
ש"ב:
גאומטרייה:
כרך א – 
עמ' 228 תר' 1,4,7,9,12,13,14.
עמ' 232 תר' 2,4,8,14,18
עמ' 237 תר' 1,3,4

גאומטרייה אנליטית:
כרך ג-1 – 
עמ' 14 תר' 2,3,6,7,10,15,17
עמ' 17 תר' 9,12

נושאי לימוד לבוחן מס' 11 שייערך במפגש מס' 14 בתאריך 08.03.20:
גאומטרייה – כרך א, פרק 9 עמ' 238-209
גאומטרייה אנליטית – כרך ג-1 פרק 1 עמ' 20-14 (שאלות ללא מרובעים)

מפגש מס' 14 מיום 08.03.20
נוכחות:
היעדרות: קורן יונתן, רינקביץ' שביב.
איחורים: –
תוכן השיעור:
1. מענה על שאלות משיעורי הבית.
2. בוחן מס' 11.
3. כרך א – פרק תשיעי – גאומטרייה – משולש ישר זווית, מקבילית.
ש"ב:
גאומטרייה:
כרך א – 
עמ' 240 תר' 2,4,6,8,10,12,14,16,18
עמ' 245 תר' 2,4,6,8,10,12,14

גאומטרייה אנליטית:
כרך ג-1 – 
עמ' 21 תר' 1,3,5,7
הערה: קרא את משפט מס' 19 בספר הנדסת המישור וענה אחריו על תר' 10,12 בעמ' 22-21
עמ' 31 תר' 1,4,7,10,13,16,19,22,23 (יש לקרוא בעמוד 30 את הכותרת אזורי המישור ביחס לישר כדי לענות על תר' 23,22)
עמ' 36 תר' 2,5,9,11
עמ' 39 תר' 2,5,6,9
עמ' 43 תר' 1,3,6,9
עמ' 47 תר' 6,9,10,11,19,25
עמ' 53 תר' 2,4,6,8,10,12
עמ' 61 תר' 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30
עמ' 67 תר' 2,5,8,11,14

נושאי לימוד לבוחן מס' 12 שייערך במפגש מס' 15 בתאריך 12.03.20:
גאומטרייה – משולש ישר זווית, מקבילית.
גאומטרייה אנליטית – נקודה, קטע, ישר, משולש.   

מפגש מס' 15 מיום 12.03.20

נוכחות:

היעדרות: קורן יונתן, אלייב גלית ולייבוביץ' לירון.
איחורים: –

תוכן השיעור:

1. מענה על שאלות משיעורי הבית בגאומטרייה אנליטית.
2. בוחן מס' 12.
3. גאומטרייה – מלבן, מעוין, ריבוע, טרפזים, 6 משפטי תאלס, שטחים ופיתגורס.  

ש"ב:
גאומטרייה – כרך א:
עמ' 248 תר' 2,5,8,10,13,18.
עמ' 253 תר' 2,3,4,6.
עמ' עמ' 256 תר' 2,7,14,18,25,29.
עמ' 265 תר' 8,13,17,3.
עמ' 270 תר' 2,5,10,19.
עמ' 304 תר' 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,14,15,17.
עמ' 310 תר' 2,3,4,5.

נושאי לימוד לבוחן מס' 13 שייערך במפגש מס' 16 בתאריך 15.03.20:
גאומטרייה – מלבן, מעוין, ריבוע, טרפזים, משפטי תאלס, שטחים, משפט פיתגורס.