ש”ב למפגש מס’ 2

אנגלית
1. בחירת ספר קריאה לתקופת הקורס.
2. פתיחת מחברת “5 מילים ביום”.

חשביה מילולית
1. בחירת ספר קריאה לתקופת הקורס.
2. פתיחת מחברת “5 מילים ביום”.

חשיבה כמותית
1. ספר מבוא לכמותי – עמ’ 94-7.
2. נספח מס’ 1 : אלגברה (פעולת 1.1-1.32) – להורדת הקובץ לחץ כאן

ציוד למפגש מס’ 2
כלי כתיבה ומחברת הקורס בלבד.

במפגש מס’ 2 ייערך בוחן מס’ 1 – נושאי הבוחן:
1) אנגלית – יחידה מס’ 1 מילים 50-1. 
2) חשיבה מילולית – יחידה מס’ 1 מילים 50-1.
3) חשיבה כמותית – פעולות 1.1-1.32.